A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Пулинської селищної ради

ДЛЯ ДІТЕЙ З ООП

ВСТУП ОСІБ З ООП ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Особи з особливими освітніми потребами мають право на забезпечення особливих умов під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного (ЄВІ) та фахового іспиту (ЄФВВ). 

За наявності захворювання або патологічного стану чи неможливості забезпечення відповідних умов, замість ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ, особи з особливими освітніми потребами можуть проходити вступні випробування у формі іспитів безпосередньо в закладах освіти. 

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами заклад вищої освіти має забезпечити відповідні умови для проходження ними вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід.

 

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ, ЩОБИ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗНО?

Особам з інвалідністю. Для створення особливих умов особа з інвалідністю має надати відповідний медичний висновок під час реєстрації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти чи надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Медичний висновок треба подати разом із іншими реєстраційними документами, а під час формування реєстраційної картки вказати на необхідність створення особливих умов, зазначити номер і дату виданої закладом охорони здоров’я форми № 086-3/о. Докладніше

 

Особам, які використовують рельєфно-крапковий шрифт Брайля. Особи з порушеннями зору мають можливість під час додаткової сесії пройти зовнішнє незалежне оцінювання з використанням завдань, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, з української мови і літератури, математики, історії України та біології. Для того, щоб учасник тестування був забезпечений тестовим зошитом із завданнями, надрукованими шрифтом Брайля, необхідно під час реєстрації або під час подачі документів до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, вказати на необхідність створення особливих умов, зазначити номер і дату виданої закладом охорони здоров’я форми № 086-3/о. Більше за посиланням.

 

ХТО МОЖЕ БУТИ ЗВІЛЬНЕНИЙ ВІД ЗНО?

Відповідно до Наказу МОН “Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації” від ЗНО можуть бути звільнені особи з ООП, які:

 • мають захворювання чи патологічний стан, зазначений у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти отримали відмову в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.

 

ХТО МОЖЕ ПРОХОДИТИ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ У ФОРМІ ІСПИТІВ ЗАМІСТЬ ЗНО, ЄВІ ТА ЄФВВ?

Відповідно до Наказу МОН про затвердження Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році вступні випробування у формі іспитів можуть проходити особи з особливими освітніми потребами:

 • яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов;
 • які в 2020 році не брали участі в основній та додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання з певних навчальних предметів через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • які для виконання єдиного вступного іспиту або єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб із особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

 

ЯКІ ДОКУМЕНТИ МАЄ ПОДАТИ ОСОБА З ООП ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩОБ ПРОЙТИ ВИПРОБУВАННЯ У ФОРМІ ІСПИТІВ?

Відповідно до листа МОН щодо інформаційних матеріалів про документи вступників до ЗВО від 27 травня 2020 року вступник до закладу вищої освіти пред’являє:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку;
 • документи, що підтверджують його право на зарахування за співбесідою, на зарахування в межах встановлених квот та першочергове зарахування.

Інформація про захворювання чи патологічний стан, що може бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного або фахового іспиту, зазначається в одному з нижчезазначених документів: 

 • листок непрацездатності;
 • індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (вікова категорія від 0 до 18 років); 
 • індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю (вікова категорія від 18 років і старше);  
 • довідка про хворобу згідно з переліком (Форма № 086-3/о). «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання» оформлюється згідно з рішенням лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я (ЛКК) або медичної комісії з питань створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Вхід для адміністратора