A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Пулинської селищної ради

Заклади загальної середньої освіти

Результати вибору підручників для 7 класу

Вибір підручників для 2 класу

Вибір посібників для 1 класу

Електронна реєстрація в ЗЗСО

Інструкція для батьків

Інструкція для шкіл

Експорт дітей до програми КУРС:Школа

Подання звіту 1-ЗСО у 2020-21 н.р.

Увага! Вебінар!

Шановні користувачі, увага вебінари!

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПІДРУЧНИКІВ

Збір інформації

На виконання листа МОН № 1/9-378 від 13.06.2019 «Щодо збору інформації про використання вчителями

підручників і посібників з іноземних мов українських авторів у закладах ЗСО» на базі ІСУО та програми

«КУРС:Школа» розпочнеться збір даних щодо використання вчителями підручників і посібників з іноземних мов.

 

Інформуємо, що 19.06.2019 об 11:00 відбудеться всеукраїнський навчальний вебінар на тему «Збір інформаціїпро в икористання вчителями підручників і посібників з іноземних мов» за посиланням https://bitly.su/PzBgb.

Інструкція для закладів освіти доступна в розділі "Підтримка" порталу ІСУО: https://isuo.org/support.

 

Розподіл підручників

Відповідно до листа МОН №1/9-367 від 11.06.2019 року «Про План доставки підручників» на базі ІСУО та КУРС: Школи необхідно надати інформацію щодо розподілу та отримання підручників.

Повідомляємо що 13.06.2019 о 11:00 буде проводитись навчальний вебінар за посиланням: https://bitly.su/w9NLG

Органам управління освітою:

- провести розподіл підручників в ІСУО згідно плану доставки МОН і замовлення

- оперативно надавати інформацію про стан доставки підручників на орган управління освітою

- контролювати надходження підручників до закладів освіти

Закладам освіти:

-  надати інформацію про стан доставки підручників для 2, 5 та 6 класів окремо. Інформацію повинні

подати ЗЗСО, ЗВО та ЗПТО.

Щодо переліку підручників та інших організаційних питань прохання звертатись в органи

управління освітою і ІМЗО (контакти на сайті IMZO.GOV.UA).

Розподіл підручників

 

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов'язковою. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п'ять років.

Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

Ця вимога не росповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.

ісуо https://at.isuo.org/

 

Програма «КУРС: Школа»

          Комп'ютерна програма «КУРС: Школа» призначена для ведення єдиної бази даних ЗНЗ,  керування шкільними процесами,  розрахунку навантажень вчителів, складання розкладу занять, обліку дітей шкільного віку, автоматичного (натисканням однієї кнопки) складання обов'язкових звітів ЗНЗ-1, 77-РВК та 83-РВК, ведення електронних шкільних журналів.

         Програма «КУРС: Школа» здатна враховувати відомості про інфраструктуру школи (корпуси, поверхи, кабінети, класні кiмнати і т.iн.), адміністрацію, викладацький склад, учнів, їх батьків або опекунів, дисципліни, що читаються (предмети); навчальний план школи, навчальні програми з окремих предметів, відомості про класи, їх кількість, розподіл по змінам; встановлювати розпорядок роботи школи на кожен день, а також протягом тижня, місяця, року. За допомогою програми можна скласти розклад занять - найважливіший документ планування навчального процесу і основний організаційний документ школи, який визначає роботу вчителів та учнiв, адміністрації та всього закладу в цілому і, як наслідок, поліпшується ефективність роботи школи, складаються більш комфортні умови для її плодотворної роботи.

       В системі існує 4 базові сутності, на які вона спирається : класи, предмети, кабінети, люди. Ці сутності представлені на 4 закладках. Кожна закладка має вигляд таблиці с даними.

        Ключовими перевагами програми є те, що в ній розширене поняття «Навантаження» і реалізовано керування зв’язком:

Клас(и) – Предмет – Години - Вчитель - Кабінет,

де:

- клас(и) – один клас або вся паралель (цілим класом або підгрупами);

- предмет – конкретний предмет;

- години – години за навчальним планом + години в цей період (семестр або чверть);

- вчитель – вчителя, що спеціалізуються на певному предметі + всі інші вчителя;

- кабінет – список кабінетів, у яких можливо викладати це навантаження, кабінети якi найбільш відповідні до предмета і вчителя + всі інші кабінети.

      Після внесення первинних (базових) даних, програма дозволяє одержати вже наближену картину розкладу. Не зважаючи на те, що система дає змогу управляти майже необмеженою кількістю кабінетів, класів, вчителів і т.ін., унікальний алгоритм відразу пропонує вибірку — відсіяне, відфільтроване, максимально наближене до оптимальної кількості кабінетів і вчителів.

    Програма підтримує дві мови (українську та російську), розподіляє права та рівні доступу до даних. Надає можливість роботи як одному, так і декільком користувачам з підтримкою персоналізації інтерфейсу. Використовує новітні інтелектуальні методи надання даних.

Вхід для адміністратора