A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Пулинської селищної ради

ЄДЕБО

ПРО ЄДЕБО

13 липня 2011 року постановою Кабінету Міністрів України №752 створено Єдину державну електронну базу з питань освіти. Документ визначає, що Єдина державна електронна база з питань освіти є автоматизованою системою збирання, реєстрації, оброблення, зберігання та захисту відомостей та даних з питань освіти. Власником Єдиної державної електронної бази з питань освіти є держава, розпорядником – Міністерство освіти і науки України, а технічним адміністратором – державне підприємство «Інфоресурс».

Підключення до Єдиної державної електронної бази з питань освіти закладів вищої освіти розпочалось з 2012 року, професійних (професійно-технічних) закладів освіти – з 2013 року, а департаментів (управлінь) освіти – з 2014 року.

З 2012 року Єдина державна електронна база з питань освіти забезпечує інформаційне супроводження вступної кампанії до закладів вищої освіти. 2014 року заклади освіти почали використовувати дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти для виготовлення студентських (учнівських) квитків державного зразка. З 2015 року виготовлення документів про вищу та професійну (професійно-технічну) освіту відбувається на підставі даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Законом України «Про освіту» (стаття 74) встановлено, що обов’язковими складовими Єдиної державної електронної бази з питань освіти є Реєстр суб’єктів освітньої діяльності, Реєстр документів про освіту, Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та Реєстр студентських (учнівських) квитків.

Уся інформація, що міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, крім персональних даних та інформації з обмеженим доступом, є доступною у форматі відкритих даних, у тому числі з урахуванням потреб осіб з порушенням зору. Особа має повний доступ до всіх відомостей про себе, внесених до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Безоплатний і вільний доступ осіб до інформації, що міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, здійснюється через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Єдина державна електронна база з питань освіти представляє собою інтегровану інформаційно-телекомунікаційну систему, технічні засоби якої перебувають в межах території України, складається з комплексу автоматизованих робочих місць, об’єднаних в єдину інформаційну систему засобами зв’язку з використанням технології віддаленого доступу, має підключення до мереж зв’язку загального користування з розмежуванням прав доступу, забезпечує захист від порушень цілісності інформації, забезпечує різні рівні доступності відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

Станом на 01 січня 2020 року до Єдиної державної електронної бази з питань освіти підключено:

  • 789 закладів вищої освіти, що є юридичними особами, та 686 їх відокремлених структурних підрозділів;
  • 1064 заклади професійної (професійно-технічної) освіти, що є юридичними особами, та 93 їх відокремлених структурних підрозділів;
  • 323 інших закладів, що є юридичними особами і надають професійну (професійно-технічну) освіту або здійснюють професійно-технічне навчання, та 25 їх відокремлених структурних підрозділів;
  • 777 обласних, районних, місцевих органів управління у сфері освіти.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКУМЕНТАМИ ПРО ОСВІТУ ТА БЛАНКАМИ

Державне підприємство «Інфоресурс» є підприємством, яке відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 р. за № 201/8800, та від 04.02.2014 № 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 р. за № 283/25060, забезпечує підприємства, установи, організації України документами про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, а також бланками документів про базову середню, повну загальну середню та професійну (професійно-технічну освіту) освіту державного зразка (далі – документи (бланки документів) про освіту).

Відповідно до зазначених вище наказів Міністерства освіти і науки України замовниками документів (бланків документів) про освіту у державного підприємства «Інфоресурс» можуть бути:

– департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій;

– акредитовані в установленому законодавством порядку заклади вищої освіти незалежно від їх підпорядкування і форми власності (для документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій).

З метою повного та своєчасного отримання документів (бланків документів) про освіту замовники повинні подати до державного підприємства «Інфоресурс» зведені попередні замовлення на необхідні документи (бланки документів) про освіту (де вказуються кількість та тип документів (бланків документів)) щороку до 01 липня на наступний рік. Форми зведених попередніх замовлень визначена Міністерством освіти і науки України.

Процедура замовлення, видачі та обліку документів про базову середню та повну загальну середню освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, детально регламентована в Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженому наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 13.08.2007 № 737), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 р. за № 201/8800.

Окремо звертаємо увагу на те, що замовлення на документи про базову середню та повну загальну середню освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, подаються:

а) управлінням освіти Київської міської держадміністрації, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних держадміністрацій, міністерствами або іншими центральними органами виконавчої влади (за погодженням з Міністерством освіти і науки України) або уповноваженими регіональними вузлами:

за 2 місяці до дати вручення документів про освіту випускникам закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти;

б) закладами вищої освіти та уповноваженими регіональними вузлами:

за 1 місяць до дати вручення документів випускникам закладів вищої освіти.

До подачі замовлень замовники повинні забезпечити звірку даних про випускників, що зазначаються в замовленнях, з даними, що подаються закладами освіти до Українського центру оцінювання якості освіти для проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Розбіжності, виявлені під час звірки даних, повинні бути усунені до завершення створення замовлення.

Державне підприємство «Інфоресурс» забезпечує замовників документами (бланками документів) про освіту виключно на підставі укладених договорів, форми яких розміщені на сайті підприємства за посиланням.

 

ФОРМИ ДОГОВОРІВ

НАКАЗИ МОН УКРАЇНИ

ПОЛІГРАФІЧНА ПРОДУКЦІЯ (БЛАНКИ)

ФОТОКОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЗРАЗКИ

Вхід для адміністратора