A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Пулинської селищної ради

Звіти за формою 77-РВК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2018  № 938

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 вересня 2018 р.
за № 998/32450

Про затвердження форми звітності про кількість дітей шкільного віку та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до пункту 9 Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684, Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку»;

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку».

2. Поширити форму та інструкцію, зазначені в пункті 1 цього наказу, на структурні підрозділи уповноважених органів районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів.

3. Установити, що звіти щодо кількості дітей шкільного віку, починаючи зі звіту на 01 вересня 2018 року, подаються за формою, затвердженою цим наказом.

4. Структурним підрозділам уповноважених органів районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів на підставі реєстру даних про дітей шкільного віку щороку складати статистичні звіти за формою, зазначеною в пункті 1 цього наказу, та подавати структурним підрозділам уповноважених органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та органам управління освітою за місцезнаходженням.

5. Структурним підрозділам уповноважених органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на підставі звітності, отриманої від структурних підрозділів уповноважених органів районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів складати зведену звітність і подавати Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

6. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечувати в установлені терміни подання зведеної інформації відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України та головним управлінням статистики в областях, м. Києві в цілому по території та в розрізі районів (за узгодженим колом показників), форм власності і підпорядкуванню.

7. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О.Л.) щорічно забезпечувати подання в установлені терміни Державній службі статистики України зведеної інформації в цілому по Україні, у розрізі форм власності і підпорядкування, а також в розрізі регіонів (за узгодженим колом показників).

8. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики УкраїниІ.Є. Вернер


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від 27 серпня 2018 року № 938

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 вересня 2018 р.
за № 998/32450

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку»

І. Загальні положення

1. Звітність за формою № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» (далі - звіт) поширюється на структурні підрозділи (посадових осіб) районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів, структурні підрозділи уповноважених органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, відділи (управління) освіти районних, районних у містах державних адміністрацій, виконавчих органів міських, селищних, сільських рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою, звіт підписує керівник або його заступник.

3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни, необхідно терміново повідомити про це адресатів.

ІІ. Порядок та строки подання звіту

1. Звіт щороку складається станом на 01 вересня структурними підрозділами (посадовими особами) уповноважених органів районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

2. Заповнений звіт подається структурним підрозділам уповноважених органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на підставі звітності, отриманої від структурних підрозділів уповноважених органів районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів та відділам (управлінням) освіти районних, районних у містах державних адміністрацій, виконавчих органів міських, селищних, сільських рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад не пізніше 30 вересня.

3. Структурні підрозділи уповноважених органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на підставі звітності, отриманої від структурних підрозділів уповноважених органів районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів складають зведену звітність і подають Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше 05 жовтня.

4. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зведені звіти подають відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України та територіальним органам державної статистики не пізніше 15 жовтня.

5. Міністерство освіти і науки України подає зведений звіт та звіт в розрізі регіонів (за узгодженим колом показників) до Державної служби статистики України не пізніше 25 жовтня.

ІІІ. Порядок складання звіту

1. Облік дітей шкільного віку на підставі реєстру про них здійснюється структурними підрозділами (посадовими особами) уповноважених органів районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів.

2. До звіту не включаються відомості про осіб, які вже мають повну загальну середню освіту.

3. Діти, що мешкають у селищах міського типу, враховуються як міські жителі.

4. При розподілі дітей за віком враховується повна кількість років, які має дитина станом на 01 вересня поточного року. Особи, яким станом на 01 вересня виповнилося 18 років, у звіті не враховуються.

IV. Заповнення розділу І «Відомості про охоплення навчанням дітей шкільного віку»

1. У розділі І загальна кількість дітей, яким станом на 01 вересня поточного року виповнилося 5 років, та дітей віком від 6 до 18 років поділяється на тих, хто навчається, і на тих, хто не навчається з різних причин.

2. У графі 1 зазначаються відомості про всіх дітей, у тому числі і дітей з особливими освітніми потребами.

3. У графах 2-4 наводяться дані з графи 1: відповідно - про кількість дівчат та про дітей, які мешкають у сільській місцевості.

4. До граф 5-7 вносяться дані щодо дітей з особливими освітніми потребами.

5. У рядку 01 наводяться дані про дітей, яким станом на 01 вересня поточного року виповнилося 5 років.

6. У рядку 02 враховуються діти віком 5 років, які навчаються у закладах загальної середньої освіти усіх типів, у тому числі учнів перших класів, організованих у закладах дошкільної освіти.

7. Дані рядка 03 мають дорівнювати сумі даних рядків 04, 09, 10 за всіма графами, а дані рядка 04 - сумі даних рядків 05-08 за всіма графами.

8. У рядку 05 наводяться дані про дітей, які навчаються у закладах загальної середньої освіти, у тому числі учнів перших класів, організованих у закладах дошкільної освіти.

9. У рядку 06 враховуються лише ті учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які одночасно з професією здобувають повну загальну середню освіту.

10. У рядку 07 ураховуються студенти закладів вищої освіти, які до вступу до цих закладів мали базову середню освіту.

11. До рядка 08 вносяться дані про дітей, які здобувають повну загальну середню освіту в інших закладах, зокрема, у міжшкільних ресурсних центрах (міжшкільних навчально-виробничих комбінатах), що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

12. У рядку 09 наводяться дані про всіх дітей, які з різних причин не навчаються в закладах освіти, що дають повну загальну середню освіту, у тому числі дані про дітей, які не навчаються за станом здоров’я на основі висновків психолого-медико-педагогічних консультацій, а також про тих, які навчаються у закладах для дітей з особливими освітніми потребами.

13. У рядку 10 наводяться дані про дітей, відомості щодо яких залишилися нез’ясованими. Дані, наведені в цьому рядку, мають бути незначними.

V. Заповнення розділу ІІ «Кількість дітей, які не навчаються у закладах освіти, за причинами»

1. У розділі ІІ відомості про дітей, які не здобувають повну загальну середню освіту, розподіляються за причинами, з яких діти не відвідують заклади освіти.

2. Дані рядка 01 мають дорівнювати сумі даних рядків 02-05 за всіма графами.

3. Дані рядка 02 заповнюються на основі висновків психолого-медико-педагогічних консультацій.

4. До рядка 03 вносяться відомості про дітей, які не відвідують заклади освіти з усіх причин, крім тих, які пов’язані зі станом здоров’я.

5. До рядка 04 вносяться відомості про тих, хто навчається для здобуття професії на різноманітних курсах, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що не дають повної загальної середньої освіти.

6. До рядка 05 вносяться дані про дітей, які навчаються у закладах спеціальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

За рядком 05 дані графи 1 дорівнюють даним графи 5, відповідно дані графи 2 - даним графи 6, дані графи 3 - даним графи 7.

VІ. Заповнення розділу ІІІ «Кількість дітей, які не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти, за віком»

1. У розділі ІІІ чисельність дітей, які не здобувають повну загальну освіту, розподіляється за віковими групами.

2. Усі показники в розділі наводяться без врахування дітей з особливими освітніми потребами.

3. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02-06 за всіма графами.

Дані рядка 01 графи 1 дорівнюють різниці даних граф 1 і 5 за рядком 08 розділу І, а також різниці даних граф 1 і 5 за рядком 01 розділу ІІ.

4. У рядку 06 відображаються дані про дітей, які мають початкову освіту, навчалися для здобуття повної загальної середньої освіти, але з різних причин її не здобули.

5. Дані рядка 07 графи 1 дорівнюють різниці даних граф 2 і 6 за рядком 08 розділу І, а також різниці даних граф 2 і 6 за рядком 01 розділу ІІ.

6. Дані рядка 08 графи 1 дорівнюють різниці даних граф 3 і 7 за рядком 08 розділу І, а також різниці даних граф 3 і 7 за рядком 01 розділу ІІ.

В.о. директора
департаменту економіки
та фінансуванняО.Л. Ткаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
27 серпня 2018 року № 938

ЗВІТ
про кількість дітей шкільного віку

В.о. директора
департаменту економіки
та фінансуванняО.Л. Ткаченко

Вхід для адміністратора